Home » Novice » VPIS V 1. RAZRED

VPIS V 1. RAZRED

V februarju bo vpis prvošolcev. Starši oziroma zakoniti zastopniki morajo po 45. členu ZOsn v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let (letnik 2018). Otroka se vpiše v osnovno šolo v šolskem okolišu, kjer otrok stalno ali začasno prebiva.

 

VPIS V 1. RAZRED

5.2. 2024 – TRSTENIK od 13.00 do 18.00 ure

6.2. 2024 – GORIČE od 13.00 do 18.00 ure

12.2. in 13. 2. 2024 – MATIČNA ŠOLA od 8.00 do 9.00 ure in  od 12.00 do 18.00 ure

 

Po predhodnem dogovoru lahko vpis poteka tudi v dopoldanskem času.

 

Vabilo s terminom vpisa prejmete po pošti.

Starše prosimo, da k vpisu s seboj pripeljejo svojega otroka ter na vpogled prinesejo otrokov osebni dokument ter vse izpolnjene obrazce, ki jih boste dobili v vabilu za vpis v 1. razred. Razmislite tudi o vključitvi vašega otroka v oddelek jutranjega varstva in podaljšanega bivanja.

Za dodatne informacije se obrnite na svetovalno službo šole, tel.: 04/255 97 02  ali na elektronski naslov: alena.sever@osjenka.si 

V kolikor bi želeli otroka prepisati na drugo osnovno šolo in ste naš šolski okoliš, morate svojega otroka vseeno vpisati na našo šolo. Na vpisu nas obvestite o prepisu na drugo šolo, mi pa vam bomo podali informacije o nadaljnjem postopku.

 


 

ŠOLSKI OKOLIŠ

Za matično šolo (na naslovu Ulica XXXI. divizije 7a): Begunjska ulica, Bertoncljeva ulica, Bleiweisova cesta: 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 60, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 106, 108, 110,

112; Cesta Kokrškega odreda: 8A, 9, 10, 11, 12, 12A, 13 – 44, Cesta na Rupo: 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 55, 63, 67, 69, 85, 87; Kebetova ulica: 11, 14-35; Kopališka ulica,; Mandeljčeva pot, Mencingerjeva ulica, Mlakarjeva ulica, Mrakova ulica; Oldhamska cesta: 1, IA, 3, 5, 7, 9; Partizanska cesta: 15, 17, 19, 19A, 2049; Rupa, Šorlijeva ulica, Ulica mladinskih brigad, Ulica XXXI. divizije, Valjavčeva ulica: 4, 6, 11, 13, ter od št 15 do 34; Vidmarjeva ulica, Zoisova ulica: 8, 10-48;

Za podružnično šolo Goriče: naselja Golnik, Goriče, Letenice, Srednja vas — Goriče, Zalog

Za podružnično šolo Trstenik: naselja Babni vrt, Čadovlje, Pangršica, Povlje, Tenetiše, Trstenik, Žablje

2024-02-05T10:34:05+01:00
Go to Top