Home » Prehrana

Prehrana

Prehrana2023-08-31T12:48:47+02:00

VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI VIDIKI ŠOLSKE PREHRANE

Smernice zdravega prehranjevanja:

  • odgovorno ravnanje s hrano
  • odgovoren odnos do sebe, zdravja in okolja
  • kultura prehranjevanja

V tem šolskem letu se zavezujemo, da bomo:

  • vzgajali in izobraževali učence za razvoj navad zdravega življenja in jih navajali na varovanje zdravja,
  • vplivali na optimalni razvoj učenca z zagotavljenjem kakovostnih obrokov šolske prehrane,
  • vzgajali in izobraževali učence o zdravi, varni in varovalni prehrani,
  • vzgajali in iz obraževali zavest učencev za odgovorno ravnanje s hrano,
  • vzgajali v smeri ‘NIČ V SMETI’ za zmanjševanje odpadkov (šolska malica).

Naši jedilniki zagotavljajo polnovredne obroke, zato prinašanje hrane v šolo ni priporočjivo.

Go to Top