Home » Prehrana » Prijava, odjava in cene

Prijava, odjava in cene

Prijava, odjava in cene2023-08-28T14:26:48+02:00

PRIJAVA

Učenec se s prijavo na šolsko prehrano naroči na prehrano v šoli. Prijavo odda razredničarki/-ku v mesecu juniju za naslednje šolsko leto. Vsako spremembo učenec/-ka oziroma starši sporočijo v blagajno matične šole in na podružnične šole.

Prijavnica na šolsko prehrano: PDF ali word

Učencem, zaposlenim in zunanjim abonentom v šoli nudimo:
zajtrk (učencem, ki so v jutranjem varstvu), cena 1,10 €
dopoldansko malico, cena 1,10 €
šolska dopoldanska malica za zaposlene 2,40 €
kosilo za učence razredne stopnje (1. do 5. razred) 3,15 €
kosilo za učence predmetne stopnje 3,40 €
kosilo za zaposlene/porcijsko 4,50€
kosilo za zunanje abonente 5,70 €
popoldansko malico (v oddelkih podaljšanega bivanja), cena 0,90 €,

Prizadevamo si, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno. Učenci malicajo po drugi šolski uri. Čas kosila je po urniku med 12. in 14. uro.

Jedilnik za ves mesec visi na vratih jedilnice in je objavljen na spletni strani šole. Želimo, da si ga učenci ogledajo in se vnaprej prijavijo na kosila za ves mesec oziroma za tiste dneve, ko bodo želeli kositi v šoli. Poskrbljeno je tudi za prehrano učencev, ki imajo zaradi zdravstvenih težav različne diete. Dieta mora biti podkrepljena z zdravniškim spričevalom. Ponujamo tudi vegetarjansko prehrano, vendar morajo starši učenca na vegetarjansko prehrano prijaviti na začetku šolskega leta.

Ker želimo učence navajati na spoštljiv odnos do hrane smo starše zaprosili, da imajo učenci s seboj embalažo, v kateri shranijo in odnesejo domov malico, ki je niso pojedli.

Subvencioniranje šolske prehrane starši urejajo na pristojnem CSD, v kolikor nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

Subvencija malice pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne dosega zakonsko predpisanega cenzusa. Upravičencem pripada subvencija za malico v višini cene malice.

Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne dosega predpisanega cenzusa. Upravičencem pripada subvencija za kosilo v višini cene kosila.

ODJAVA KOSIL in MALIC do 8.00 ure zjutraj, na telefon 04 255 97 13 (Mateja Žumer) in preko eAsistenta.

Če subvencioniran obrok ni odjavljen pravočasno, starši plačajo polno ceno obroka.

Cene prehrane so določene s Pravilnikom o šolski prehrani. Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici.

Odjava KOSIL in MALIC do 8.00 ure zjutraj.
Odjava prehrane je možna v eAsistentu.
Prehrano lahko odjavite na telefonskih številkah:
MATIČNA ŠOLA 04 255 97 13
PŠ GORIČE 04 255 96 82
PŠ TRSTENIK 04 255 96 87
Go to Top