Angleški krožek English Club

Home » Angleški krožek English Club

V letošnjem šolskem letu smo izvajali tudi angleški krožek English Club, katerega organiziram vsako šolsko leto. Letos je bil krožek organiziran za učence 2. in 3. razreda. H krožku je hodilo 16 učencev. Učenci so tam razvijali svojo samostojnost pri sporazumevanju v angleškem jeziku, urili bralne spretnosti in razvijali predpisale zmožnosti. Veliko je bilo tudi socialnih iger v tujem jeziku, namenjene razvijanju samozavesti sporazumevanja v tujem jeziku. Teme so bile razdeljene glede na letne čase. Učenci so se preizkusili tudi v dramski igri, zaigrali so The little Red Ridding Hood. Izvajali smo bralne urice na prostem, kjer so učenci drug drugemu brali preproste fonetične zgodbice, izvedli smo različna praznovanja ob praznikih ter se igrali pravo angleško čajanko. Ker smo imeli zraven naše učilnice tudi prosto računalniško učilnico, smo nekajkrat tudi izvedli računalniško opismenjevanje tudi pri LIVEINTERACTIVE.WORKSHEETS – delovni učni listi, ki so jih učenci reševali na spletu in so takoj dobili povratno informacijo o njihovem znanju. Uporabljali smo tudi druge dobre spletne strani za utrjevanje slušnega, bralnega in pisalnega sporazumevanja. Predvsem pa smo se zelo zabavali.

Happy Summer Holidays

2023-07-15T00:00:31+02:00
Go to Top