Zbiranje zamaškov za Luka

Home » Zbiranje zamaškov za Luka

Na PŠ Trstenik smo od februarja do aprila pridno zbirali zamaške. V ta namen so učenci 1. in 2. razreda OPB iz odpadnega materiala izdelali smetnjak z imenom Zamaškonjam.

Zamaške smo zbirali za Luka, ki je hudo bolan in za svoje zdravljenje potrebuje veliko terapij, te pa so plačljive.

Gospa Metka Toporiš je v sredo, 12. 4., odpeljala zamaške na zbirno mesto in nam poslala zahvalo:

Hvala OŠ Simona Jenka, PŠ Trstenik, za pridno zbiranje zamaškov za Luka in dobre misli učencev in učiteljev.

2023-04-13T16:41:43+02:00
Go to Top