Interesna dejavnost English Club

Home » Interesna dejavnost English Club

Veste, kaj smo delali pri krožku English Club letošnje šolsko leto? Ja, naši English club friends iz četrtega razreda pravijo, da marsikaj.

Utrjevali smo angleščino, se učili novih, zahtevnejših tem, pri tem pa peli, se igrali in raziskovali. Učenci so samostojno tvorili opise, predstavitve, delali interaktivne naloge na računalnikih, reševali kvize in tudi kdaj med seboj tekmovali.

Učenci pravijo: English is so fun!

Prihodnje šolsko leto spet lepo vabljeni!

Mentorica Barbara Marolt

2024-05-14T18:44:11+02:00
Go to Top