Knjižnica

Home » Knjižnica
Knjižnica2022-11-11T08:35:45+01:00

VPIS IN NAČIN IZPOSOJE

Ob vpisu na našo šolo vsak učenec postane član šolske knjižnice. Članarine ni. Učenci 1. razreda si lahko naenkrat izposodijo 2 knjigi, učenci 2. razreda 3 knjige, učenci ostalih razredov pa največ 5 knjig. Rok izposoje je 21 dni. Rok za izposojo je moč podaljšati za eno izposojevalno obdobje. Nerednim uporabnikom se izposoja omogoči šele tedaj, ko poravnajo vse obveznosti, tj. ko vrnejo gradivo, ki mu je že potekel rok izposoje. Vse gradivo je potrebno vrniti v knjižnico do konca šolskega leta oz. do podelitve spričeval.

Knjižnično gradivo, ki si ga uporabniki ne morejo izposoditi na dom:

 1. gradivo, ki je zaradi svojega formata ali vsebine namenjeno le čitalniški uporabi,
 2. periodični tisk,
 3. bibliografije, enciklopedije, leksikoni, slovarji in druga referenčna literatura.

 

Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo uporabnik nadomesti z enako novo knjižnično enoto ali ga nadomesti z drugim, vsebinsko enakovrednim gradivom.

 


KNJIŽNIČNI RED

Knjižnica izpolnjuje svoje naloge do uporabnikov tako, da:

 1. izposoja knjižnično gradivo iz knjižnice,
 2. jih usposablja za učinkovito uporabo knjižnice in informacijskih virov,
 3. daje informacije iz šolske zbirke podatkov, katalogov in iz vzajemne kataložne baze podatkov COBISS.SI.

Na splošno veljajo v knjižnici enaka pravila obnašanja kot drugod po šoli. Če uporabnik ne upošteva knjižničnega reda, mora za nekaj časa zapustiti knjižnični prostor.

Kadar v knjižnici potekajo ure knjižničnih informacijskih znanja ali imajo učne ure drugi učitelji, je knjižnica zaprta za uporabnike, obvestilo pa visi na vratih šolske knjižnice.


Kaj v knjižnici počnem?

 • Berem knjige in revije.
 • Pišem domačo nalogo.
 • Se učim.
 • Pišem referate.
 • Rešujem uganke, kvize.
 • Se srečujem s prijatelji.
 • Najdem svoj mir.
 • Pomagam mlajšim učencem.

Česa v knjižnici ne počnem?

 • Ne trgam in ne uničujem knjig.
 • Se ne prepiram in pretepam.
 • Ne kričim.
 • Ne razgrajam.
 • Ne jem in ne pijem.
 • Ne uporabljam mobilnega telefona.
 • Ne preklinjam.
 • Se ne norčujem iz mlajših.

 

Go to Top