Home » Šolska svetovalna služba » Poklicna orientacija

Poklicna orientacija

Poklicna orientacija2022-08-29T13:26:58+02:00

Izbira poklica oz. srednje šole je pomembna odločitev vsakega devetošolca. Ravno zato je smiselno, da si za to odločitev vzamemo dovolj časa in zberemo čim več informacij, ki nas bodo pripeljale do za nas najboljše odločitve. Pri izbiri je pomembno upoštevati svoje interese, dobro poznati svoje sposobnosti in osebnostne lastnosti ter tudi učne navade, šolske ocene…

Da bi bila odločitev za devetošolce čim lažja, za učence in njihove starše pripravljamo različne aktivnosti, ki jim lahko pri tem pomagajo.

V okviru delavnic, ki jih šolska svetovalna delavka izvede v razredu, učenci spoznavajo svoje lastnosti, ki vplivajo na uspešnost pri opravljanju določenega poklica ter rešujejo vprašalnike, kjer spoznavajo svoje interese in močna področja. Na skupnih urah jih seznanimo tudi z različnimi srednjimi šolami in programi, ki jih ponujajo ter pomagamo tudi pri vpisnem postopku. Učenci in njihovi starši imajo tudi možnost individualnega svetovanja in kadar je odločitev res težka, lahko izvedemo tudi dodatno testiranje.

Veliko koristnih informacij in gradiv boste lahko dobili pri šolski psihologinji Špeli Debeljak (04/255-96-73, spela.debeljak@osjenka.si), na oglasni deski pred njeno pisarno, lahko pa vam pomagajo tudi spodaj navedene spletne strani.

Bodite radovedni, raziskujte in veliko sprašujte!

KORISTNE POVEZAVE:

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport boste našli vse uradne dokumente glede vpisa v srednjo šolo (Razpis za vpis, Pravilnik o vpisu v srednje šole, merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa, tabela za izračun točk, …)

V mesecu aprilu lahko spremljate tudi stanje prijav po vpisu, v primeru da želite svojo prijavnico prenesti na drugo šolo.

Med dijaki je zelo priljubljena spletna stran Dijaški.net, kjer so zbrane vse informacije od osnovne šole do fakultete, najdete lahko različne obrazce, razložen je vpisni postopek, kriteriji za sprejem,… Na enem mestu so zbrani vsi kontaktnih podatkov vseh srednjih šol v Sloveniji, našteta vsa tekmovanja, šolski koledar… in več.

Na spletni strani Moja izbira boste dobili skoraj vse informacije o različnih poklicih, izobraževanju in srednjih šolah, ki izvajajo posamezne programe. Podatki so predstavljeni na enostaven in pregleden način.

V pomoč vam je lahko tudi spletna stran Zavoda za zaposlovanje, kjer si lahko pomagate, da bolje spoznate svoje interese, osebnostne lastnosti, zaposlitvene cilje in dejavnike vašega poklicnega odločanja. Predstavljeni so tudi različni poklici; še bolj zanimivo kot branje, pa vam bo verjetno ogled kratkih video posnetkov o različnih poklicih.

Srednješolski (predvsem POKLICNI) izobraževalni programi so zelo natančno opisani na spletni strani Centra RS za poklicno izobraževanje (CPI). Na spletni strani so našteti vsi poklicni programi, najdete lahko tudi kataloge znanj za posamezne predmete ter več informacij o šolski praksi, vajeništvu…

Na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada najdete vse informacije o štipendijah – kdo je upravičen do določene štipendije, kaj moramo storiti, da za določeno štipendijo kandidiramo itn.

Mnogo koristnih informacij najdete tudi v okviru Kariernega placa – Kariernega centra za mlade, kjer mladim nudijo tudi možnost individualnega informiranja, svetovanja s področja načrtovanja in vodenja kariere ter pomoč pri odločanju.

Za učence, ki jih zanimajo inženirski, tehnološki ali naravoslovni poklici pa predlagamo spremljanje spletni strani Inženirji bomo!

Go to Top