Home » Šolska svetovalna služba » Terapevtsko delo z družinami

Terapevtsko delo z družinami

Terapevtsko delo z družinami2022-09-08T11:45:01+02:00

Včasih se v okviru svetovanja odgovor na našo dilemo ne izriše tako preprosto, zato v takem primeru svetujemo družinam, da se vključijo v psihoterapevtsko obravnavo. Ker so težave posameznega družinskega člana vedno tudi težave njegovih bližnjih in ker vsak posameznik lahko aktivno sodeluje pri iskanju izhoda iz trenutne situacije, v terapevtska srečanja vključujemo celo družino. Pri izvajanju terapije sodeluje tim terapevtk. Srečanja potekajo v popoldanskem času v živo ali izjemoma tudi preko Zooma.

Družinsko ali partnersko psihoterapijo za družine učencev, ki obiskujejo našo šolo, izvaja psihologinja Špela Debeljak, kandidatka v zaključnem letniku družinske sistemske psihoterapije, s svojim terapevtskim timom.

Za več informacij ali termin se dogovorite individualno (Špela Debeljak – 04/255-96-73, spela.debeljak@osjenka.si).

Kaj je družinska sistemska psihoterapija?

Sistemska (družinska) terapija temelji na izhodiščih:

  • noben človek ni izoliran otok in je del medčloveških interakcij,
  • družina kot celota je več kot le vsota posameznikov, kjer je vsak družinski član po svoje edinstven in sooblikuje odnose v družini,
  • sprememba pri kateremkoli članu družinskega sistema vnaša spremembe v celotni sistem in terja spremembe pri vseh.

Med sabo skuša povezati vedenje, odnose in dogodke. Družino obravnava kot dinamičen sistem, ki se razvija v okolju, z okoljem in v času ter jo umesti v življenjski cikel, v katerem se trenutno nahaja. Pri določenem vedenju posameznega družinskega člana upošteva pomen konteksta in ostalih dejavnikov v družini, ki na to vedenje vplivajo. Iz nevtralne in neobsojajoče pozicije pomaga ohranjati zavest o multiplih resnicah in pogledih, kar spodbuja iskanje novih poti v družini.

Go to Top