Home » Starši » Izbirni predmeti

Izbirni predmeti

Izbirni predmeti2022-08-29T10:25:37+02:00

Neobvezni izbirni predmeti (za učence 4., 5., 6. in 7., 8., 9.  razreda)

Matična šola

Predmet Učitelj
nemščina 4., 5., 6. razred Jakob Zenjilovski
računalništvo 4., 5., razred Luka Flajnik
tehnika 4., 5.,6. razred Irena Pavlin
šport 4., 5., 6. razred Alenka Pirc Savnik

Trstenik

Predmet Učitelj
nemščina 4., 5. razred Jakob Zenjilovski
računalništvo 4., 5. razred Luka Flajnik

Goriče

Predmet Učitelj
Nemščina (4.,5.razred) Jakob Zenjilovski
Računalništvo4.,5.razred Luka Flajnik
NIP TIT  

Obvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2022/23

Učenci morajo imeti v 7., 8. in 9. razredu 2 uri izbirnih predmetov. Učenci, ki obiskujejo Osnovno glasbeno šolo z veljavnim programom, so izbirnih predmetov opravičeni, če prinesejo ustrezno potrdilo.

7. razredi

Predmet Učitelj
Nemščina 1 (NI1) Jakob Zenjilovski
Likovno snovanje 1 (LS1) Romana Renko
Sodobna priprava hrane (SPH) Irena Hudobivnik
Šport za sprostitev (ŠSP) Dušanka Jazbec, Vlasta Godnič
Šah1. Miha Škrlj
ONA-Organizmi v naravnem in umetnem okolju Vilma Cunk

8. razredi

Predmet Učitelj
Nemščina 2 (NI2) Jakob Zenjilovski
Likovno snovanje 2 (LS2) Romana Renko
Multimedija (MME) Urška Glastovec
Izbrani šport – odbojka (ISO) Dušanka Jazbec, Vlasta Godnič
Poskusi v kemiji (POK) Zala Slapar
Izbrani šport-košarka(ISK) Andrej Pirc
Šah 2 Miha Škrlj

9. razredi

Predmet Učitelj
Nemščina 3 (NI3) Jakob Zenjilovski
Likovno snovanje 3 (LS3) Romana Renko
Računalniška omrežja (ROM) Urška Glastovec
Šport za zdravje (ŠZZ) Švabić Bojan
ŠAH 3 Jakob Zenjilovski
Načini prehranjevanja (NPH) Irena Hudobivnik
Go to Top