Home » Starši » Izbirni predmeti

Izbirni predmeti

Izbirni predmeti2023-09-21T12:05:50+02:00

Neobvezni izbirni predmeti (za učence 4., 5., 6. razreda)

Matična šola

Predmet Učitelj
nemščina Jakob Zenjilovski
računalništvo Luka Flajnik
šport Alenka Pirc Savnik

Trstenik

Predmet Učitelj
nemščina Jakob Zenjilovski
računalništvo Luka Flajnik

Goriče

Predmet Učitelj
nemščina Jakob Zenjilovski
računalništvo Luka Flajnik

Učenci imajo tedensko 2 uri neobveznega izbirnega predmeta nemščina in italijanščina ter 1 uro na teden neobveznega izbirnega predmeta računalništvo in tehnika. Neobvezni izbirni predmet je ocenjen tako kot vsi ostali predmeti na predmetniku.

Obvezni izbirni predmeti 2023/24

Učenci morajo imeti v 7., 8. in 9. razredu 2 uri izbirnih predmetov. Učenci, ki obiskujejo osnovno glasbeno šolo z veljavnim programom, so izbirnih predmetov opravičeni, če prinesejo ustrezno potrdilo.

Učenci morajo imeti v 7., 8. in 9. razredu 2 uri izbirnih predmetov. Učenci, ki obiskujejo Osnovno glasbeno šolo z veljavnim programom, so izbirnih predmetov opravičeni, če prinesejo ustrezno potrdilo.

7. razredi

Predmet Učitelj
Nemščina 1 (NI1) Jakob Zenjilovski
Likovno snovanje 1 Romana Renko
Organizmi v naravi Vilma Cunk
Sodobna priprava hrane Irena Hudobivnik
Šah 1 Miha Škrlj, Jakob Zenjilovski
Šport za sprostitev Alenka Pirc Savnik, Andrej Pirc
Urejanje besedil Urška Glastovec
Sonce, Luna in Zemlja Irma Pustotnik

8. razredi

Predmet Učitelj
Nemščina 2 (NI2) Jakob Zenjilovski
Likovno snovanje 2 Romana Renko
Risanje v geometriji in tehniki Tanja Stanić
Izbrani šport – košarka Andrej Pirc
Izbrani šport – odbojka Vlasta Godnič, Alenka Pirc Savnik, Andrej Pirc
Poskusi v kemiji Zala Slapar
Šah 2 Jakob Zenjilovski

9. razredi

Predmet Učitelj
Nemščina 3 (NI3) Jakob Zenjilovski
Likovno snovanje 3 Romana Renko
Računalniška omrežja Urška Glastovec
Šport za zdravje Vlasta Godnič, Dušanka Jazbec
Šah 3 Jakob Zenjilovski
Načini prehranjevanja Irena Hudobivnik
Kemija v življenju Zala Slapar
Go to Top