Home » Starši » Nacionalno preverjanje znanja – koledar

Nacionalno preverjanje znanja – koledar

Nacionalno preverjanje znanja – koledar2023-09-21T12:08:06+02:00
Leto Mesec Datum – dan Dejavnost
2023

 

 

september 1. 9. – petek Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerih se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja.
november 30. 11. – četrtek Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ (razen za Ljudske univerze oziroma organizacije, ki izvajajo program osnovne šole za odrasle).
2024

 

maj

 

7. 5. – torek NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. razred
9. 5. – četrtek NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
13. 5. – ponedeljek NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred

NPZ iz tujega jezika za 6. razred

 

 

 

 

 

 

 

 

 

junij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 6. – ponedeljek RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu.

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu.

4. 6. – torek Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

5. 6. – sreda Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

7. 6. – petek RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu.

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu.

10. 6. – ponedeljek Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse v 6. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

14. 6. – torek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda.
19. 6. – sreda RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu.
24. 6. – ponedeljek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda.

Tretji predmet v šolskem letu 2023/24 je ANGLEŠČINA.

Starši in učenci 6. in 9. razredov bodo na roditeljskih sestankih podrobneje seznanjeni s potekom nacionalnih preizkusov znanja.

Go to Top