Home » Starši » Nacionalno preverjanje znanja – koledar

Nacionalno preverjanje znanja – koledar

Nacionalno preverjanje znanja – koledar2022-08-29T10:30:19+02:00
Leto Mesec Datum – dan Dejavnost
2022 SEPTEMBER 1. 9. – četrtek Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja
NOVEMBER 30. 11. – sreda Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ
2023  

 

 

MAJ

 

 

 

 

4. 5. – četrtek NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. razred
8. 5. – ponedeljek NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
10. 5. – sreda NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred

NPZ iz tujega jezika za 6. razred

31. 5. – sreda RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 6. – četrtek Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

2. 6. – petek Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

6. 6. – torek RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

7. 6. – sreda Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

8. 6. – četrtek Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

12. 6. – ponedeljek RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu
15. 6. – četrtek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda
16. 6. – petek RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu
23. 6. – petek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda
Go to Top