Home » Starši » Šolski sklad

Šolski sklad

Šolski sklad2023-02-28T12:25:56+01:00

Na Osnovni šoli Simona Jenka Kranj uspešno deluje Šolski sklad že od šolskega leta 2009/10. Namen šolskega sklada je financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno. Sredstva iz šolskega sklada se lahko namenijo tudi za udeležbo otrok, učencev in dijakov iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti.

Podrobneje je delovanje Šolskega sklada opredeljeno v Pravilniku šolskega sklada.

Kako zaprosim za pomoč?

S sredstvi iz šolskega sklada lahko pomagamo družinam v stiski oz. učencem iz socialno manj vzpodbudnih okolij, da bi jim omogočili čim boljše pogoje za uspeh in osebnostno rast. Če svojemu otroku težje omogočite udeležbo na taboru oz. šoli v naravi ali drugih dejavnostih v okviru šolskega programa, lahko šolski sklad zaprosite za sofinanciranje stroškov.

POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA:

Izpolnjeno Vlogo za dodelitev sredstev iz šolskega sklada oddate

psihologinji Špeli Debeljak ali v tajništvo šole.

Vlogi na vpogled priložite odločbo otroškega dodatka za tekoče leto.

Izpolnjeno vlogo za druge dejavnosti oddajte do 31. 10. 2022.

Vlogo za sofinanciranje šole v naravi pa najkasneje do prijave na tabor, za katerega želite dodelitev sredstev.

Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada za šola v naravi.

Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada za druge dejavnosti.

Za morebitna vprašanja se obrnite na psihologinjo Špelo Debeljak (04/255-96-73, spela.debeljak@osjenka.si).

Kako lahko pomagamo?

  1. DENARNO NAKAZILO

TRR: SI56 0125 2603 0657 767
Sklic: SI00 2999

namen: šolski sklad

Podatki so zajeti tudi v spodnji kodi:

20€

20€

10€

10€

  1. NAMENITEV DELA DOHODNINE

Sprememba 135. člena ZOFVI-M omogoča staršem, da kot davčni zavezanci, do največ 0,3 % dohodnine namenite za donacijo šolskim skladom.

Del dohodnine lahko šolskemu skladu namenite na različne načine:

  • elektronsko v portalu eDavki ali preko mobilne aplikacije eDavki oddate obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don)« v katerem kot davčno številko upravičenca navedete »43026141« in vpišete odstotek »0,3«;
  • izpolnite obrazec s svojimi podatki, ga natisnete in podpišete ter prinesete v tajništvo šole, ali ga vaš otrok odda učiteljici. V kolikor nimate možnosti obrazca natisniti, lahko zanj zaprosite v tajništvu šole.
  • obrazec izpolnite in ga sami pošljete ali odnesete na finančni urad Kranj, Koroška cesta 21, 4000 Kranj.

Vsem, ki boste namenili del dohodnine šolskemu skladu, se najlepše zahvaljujemo.

  1. PREKO MESEČNIH NAKAZIL OB PODPISU PRISTOPNE IZJAVE

Na zloženki, kjer je podrobneje opisano delovanje šolskega sklada, izpolnite pristopno izjavo in v okviru svojih zmožnosti mesečno prispevate v šolski sklad. V kolikor zloženke ne morete natisniti, jo lahko dobite v tajništvu šole.

  1. S PRISPEVKI NA POSEBNIH DOGODKIH, Z NAKUPI IZDELKOV

Vljudno vas vabimo, da se udeležite zaključnega piknika v mesecu juniju ter ostalih posebnih dogodkov, ki jih organizirajo učitelji skupaj z učenci, ter z nakupi izdelkov prispevate v sklad.

Go to Top