Domov/Starši/Šolski sklad

Šolski sklad

Šolski sklad2022-08-29T13:14:24+02:00

Na Osnovni šoli Simona Jenka Kranj uspešno deluje Šolski sklad že od šolskega leta 2009/10. Namen šolskega sklada je financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno. Sredstva iz šolskega sklada se lahko namenijo tudi za udeležbo otrok, učencev in dijakov iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti.

Podrobneje je delovanje Šolskega sklada opredeljeno v Pravilniku šolskega sklada

Kako zaprosim za pomoč?

S sredstvi iz šolskega sklada lahko pomagamo družinam v stiski oz. učencem iz socialno manj vzpodbudnih okolij, da bi jim omogočili čim boljše pogoje za uspeh in osebnostno rast. Če svojemu otroku težje omogočite udeležbo na taboru oz. šoli v naravi ali drugih dejavnostih v okviru šolskega programa, lahko šolski sklad zaprosite za sofinanciranje stroškov.

POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA:

Izpolnjeno Vlogo za dodelitev sredstev iz šolskega sklada oddate

psihologinji Špeli Debeljak ali v tajništvo šole.

Vlogi na vpogled priložite odločbo otroškega dodatka za tekoče leto.

Izpolnjeno vlogo oddajte do navedenega datuma oz. najkasneje do prijave na tabor, za katerega želite dodelitev sredstev.

Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada za šolo v naravi

Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada za druge dejavnosti

Za morebitna vprašanja se obrnite na psihologinjo Špelo Debeljak (04/255-96-73, spela.debeljak@osjenka.si).

Go to Top