Home » Svet staršev

Svet staršev

Svet staršev2023-10-13T09:51:16+02:00

Dragi starši,

Svet staršev obstaja zaradi naših otrok, učenk in učencev OŠ Simona Jenka Kranj.

Obstaja, ker na ta način učiteljicam in učiteljem lažje povemo in predstavimo skupna razmišljanja in občutke naših otrok, ki nam jih o šoli zaupajo doma. In podamo svoja mišljenja. Pri vsem tem s svojim razumevanjem in izkušnjami sami najprej presodimo, kaj je pri tem res pomembno za učenke in učence in neposredno pripomore k:

  • motiviranemu učenju znanih stvari in ustvarjanju neznanih,
  • delovnim navadam,
  • lepemu vedenju in spoštovanju,
  • zdravju in dobremu počutju.

Ni enostavno ločiti pomembnih stvari od nepomembnih in se osredotočiti samo na ključne. Skupaj s šolo si prizadevamo izboljšati ključne stvari.

Pri našem delu nam je v pomoč Poslovnik o delu Sveta starsev. V njem so med drugim bolj podrobno navedene pristojnosti sveta staršev.

Go to Top