Select Page

NPZ

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ) 2020/2021

Kaj je temeljni cilj NPZ?

Pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena učencem in učenkam 6. IN 9.r, njihovim staršem, učiteljem, šolam in sistemu na nacionalni ravni. A je OBVEZNO ZA VSE.

Kje lahko najdem več informacij o  NPZ-ju?

Publikacijo najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra https://www.ric.si/mma/Informacije%20NPZ%202021%20slo/2020082810002541/

Iz katerih predmetov bodo učenci opravljali NPZ?

6.r: SLOVENŠČINE, MATEMATIKE, ANGLEŠČINE
9.r: SLOVENŠČINE, MATEMATIKE, BIOLOGIJA

Kdaj bodo učenci opravljali NPZ (vsi opravljajo  na matični šoli)?

Šestošolci in devetošolci NPZ opravljajo le v rednem roku. 

REDNI ROK:

4. maj 2021  SLOVENŠČINA

6.  maj 2021 MATEMATIKA

10. maj 2020 ANGLEŠČINA 6.r IN 9.r BIOLOGIJA

Rezultati: 1. junij 2021 (za devetošolce), 7. junij 2021 (za šestošolce)

Vpogled v rezultate (za učence in starše) je mogoč preko spletne strani http://npz.ric.si/ . Za vpogled potrebujete šifro, ki jo učenci prejmejo prvi dan preverjanja ter učenčevo EMŠO številko.

Kje bodo učenci opravljali NPZ?

Predvidoma na matični šoli, Ulica XXXI. divizije 7a, Kranj

Ali je dosežek pri NPZ vpisan na spričevalo?

DA.