O nas

Home » O nas
O nas2022-09-12T13:12:15+02:00

Naziv vrtca: Vrtec pri OŠ Simona Jenka Kranj
Sedež: Ulica XXXI. Divizije 7a, Kranj


Vodstvo:

Pedagoško vodenje vrtca: Mateja Urbiha; 04/255 97 06
Ravnateljica: Ingrid Klemenčič; 04/255 97 04
Šolska svetovalna služba: Špela Debeljak, 04 / 255 96 73


Kontakti:

Telefon: 04/255 97 17
Internet: www.osjenka.si/vrtec


Delovni čas vrtca: od 6.30 do 16.00.


Opis vrtca:

Vrtec deluje v okviru OŠ Simona Jenka Kranj in je javni vrtec. Deluje v prostorih pri Matični šoli (Ulica XXXI. divizije 7a).
V vrtcu izvajamo dnevni program predšolske vzgoje. Program obsega vzgojno-izobraževalno delo, varstvo in prehrano otrok.
Vrtec ima tri oddelke, ki so različno starostno strukturirani (glede na potrebe staršev in vpis)


Prostorski pogoji:

Vrtec pri Matični šoli ima tri igralnice, ki so opremljene z otrokom prilagojenim pohištvom in igralnimi kotički. Garderobni prostor se razširi v večji prostor pred igralnicami. Uporabljamo ga za vsakodnevne gibalne dejavnosti otrok, opremili smo ga s plezalnimi lestvami, mrežo in plezalno steno, urejen je knjižni in ustvarjalni kotiček, občasno pa ga uporabljamo za skupna druženja. V vrtcu imamo tudi prostor, ki smo ga uredili v knjižnico za otroke in vzgojiteljice, šivalnico in pisarno. Sanitarije so skupne za vse tri oddelke. Ob prostorih vrtca deluje kuhinja, v kateri pripravljajo obroke za vrtec in šolo. Del šolske jedilnice je prilagojen za vrtčevske otroke. Igrišče vrtca je ločeno od šolskega igrišča, ograjeno in delno zasenčeno. Uporabljati je mogoče tudi šolsko igrišče. Telovadnico lahko uporabljamo vsak dan pol ure, med glavnim šolskim odmorom, občasno tudi dalj časa – prilagajamo se šolskim aktivnostim.


Vizija:

vrtec, v katerem nudimo varno in čustveno okolje, kjer se vsak otrok kot posameznik dobro počuti in

vrtec, kjer izvajamo dejavnosti, ki nastajajo na osnovi pobud otrok, vzgojiteljic, staršev ter življenjskega okolja

vrtec, v katerem bomo otrokom premišljeno dajali možnosti za aktivno vključevanje oziroma sodelovanje in jih ob tem navajali na učinkovito vedenje, lastno izbiro, ob tem pa tudi na prevzemanje lastne odgovornosti za izbiro


oddelek starost otrok vzgojiteljica pomočnica/pomočnik
Pikapolonice 1 – 2 leti Mateja Golc Natalija Florjančič
Žabice 2 – 5 let Vesna Valjavec Rok Traven
Sovice 4 – 6 let Alenka Bradač Ines Milardović
Go to Top